Barista Buddy Việt Nam NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ

CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU PHA CHẾ CAO CẤP ĐẾN TỪ NHỮNG THƯƠNG HIỆU POMONA, FRESHY, BARISTA BUDDY GỒM SIRO, MỨT, MỨT CÔ ĐẶC, SỐT, BỘT…

BỘT POMONA CÁC LOẠI:


MỨT CÔ ĐẶC POMONA CÁC LOẠI:


MỨT POMONA CÁC LOẠI:


SIRO COFFEE POMONA:


SIRO MIXOLOGY POMONA:


SIRO TRÁI CÂY POMONA VÀ SIRO TRÀ POMONA:


SỐT POMONA:


SIRO FRESHY:


CÁC DÒNG TRÀ KHÁC: